Reklamacje
Dane serwisu i adres dostawy
Dane opony
Forma rozliczenia z Latex
Forma rozliczenia z Latex*
Dodatkowe informacje
Prosimy o dodanie minimum dwóch zdjęć opony. Dozwolone formaty: jpg, pdf, zip. Większą ilość zdjęć można wysłać spakowane zip.
Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 1 MB.
Prosimy o dodanie minimum jednego zdjęcia karty. Dozwolone formaty: jpg, pdf, zip. Większą ilość zdjęć można wysłać spakowane zip.
Maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 1 MB.